Wybierz język

Księgi handlowe – pełna księgowość

Księgi handlowe, znane również pod nazwą ksiąg rachunkowych to tzw. pełna księgowość. Jest to najbardziej skomplikowany z rodzajów ewidencji i rozliczeń. Wymaga on rejestrowania każdej operacji przedsiębiorstwa. Do prowadzenia tej formy księgowości zobowiązane są kapitałowe spółki prawa handlowego, spółki osobowe prawa handlowego oraz spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro. Ponadto obowiązek ten dotyczy m.in. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, gmin, powiatów, województw i ich związków oraz jednostek, które otrzymują dotacje lub subwencje z budżetu państwa czy funduszów celowych.

Pełna rachunkowość w Krakowie – zakres usług

W związku z poziomem skomplikowania procedur dotyczących prowadzenia pełnej księgowości, nieoceniona jest w tym przypadku pomoc, jaką świadczy profesjonalne biuro rachunkowo-księgowe. Biuro rachunkowe Ademi oferuje pełną obsługę wszystkich procesów księgowych oraz pomoc w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Nasze usługi księgowe z tego zakresu obejmują:

 • tworzenie indywidualnych szablonów raportów zgodnie z sugestiami Klienta;
 • kontakt z urzędem skarbowym;
 • rozliczenia podróży służbowych;
 • przygotowywanie projektów zakładowych planów kont;
 • przygotowywanie rachunków zysków i strat, bilansów, rachunków przepływów pieniężnych zgodnie z wymaganiami Klienta;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • współpracę z audytorami Klienta;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • budżety;
 • sporządzanie raportów dla władz spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej);
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat;
 • przygotowywanie projektów polityki rachunkowości;
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych;
 • rozliczenia podatku VAT oraz VAT-UE;
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP;
 • opracowywanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami spółki;
 • analizy centrów kosztów.