Wybierz język

Księgi podatkowe

Księgi podatkowe powinny stanowić dokumentację wszystkich zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na wysokość podatków, do których odprowadzania zobowiązana jest firma. Bardzo ważne jest ich skrupulatne i rzetelne prowadzenie, w przeciwnym razie mogą bowiem dotknąć przedsiębiorcę poważne konsekwencje finansowe.

Biuro Ademi świadczy kompleksowe usługi rachunkowe w Krakowie w zakresie obsługi ksiąg podatkowych. Prowadzimy wszystkie niezbędne rejestry, księgi, ewidencje, a także sprawozdania i deklaracje, dokonujemy również w imieniu podatnika stosownych rozliczeń. Naszym Klientom na bieżąco przekazujemy również informacje o zmianach w przepisach podatkowych dotyczących ich działalności oraz zawsze służymy fachową radą. Nasze usługi księgowe z tej dziedziny obejmują:

  • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • kontakt z urzędem skarbowym;
  • rozliczenia podatku VAT oraz VAT-UE;
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych;
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów;
  • przygotowywanie deklaracji Intrastat;
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowych;
  • rozliczenia podróży służbowych.