Wybierz język

Cennik usług księgowych Biura Rachunkowego Ademi z Krakowa

Znajdziesz w nim dane dotyczące najpopularniejszych usług, jeśli więc interesuje Cię bardziej szczegółowa oferta, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Z przyjemnością dowiemy się, jak możemy Ci pomóc.

Gwarantujemy przejrzyste ceny oraz sprawną komunikację przez cały czas trwania współpracy. Prowadzimy działalność w następujących obszarach:


CENNIK – WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE (ceny netto) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022

Księgi Rachunkowe

opis/cena

 

Księgi rachunkowe transakcje złotówkowe

podatnik zwolniony / czynny podatnik VAT

Księgi rachunkowe – transakcje walutowe i złotówkowe

podatnik zwolniony / czynny podatnik VAT

od 1 do 10 zapisów księgowych800 zł / 1000 zł
 1040 zł / 1300 zł
od 11 do 30 zapisów księgowych 940 zł / 1170 zł
1222 zł / 1521  zł
od 31 do 60 zapisów księgowych 1140 zł / 1430 zł
1482 zł / 1859 zł
od 61 do 100 zapisów księgowych 1410 zł / 1760 zł
1833 zł / 2288 zł
od 101 do 150 zapisów księgowych 1730 zł/2160 zł
2249 zł / 2808 zł
pozostałe księgowania i czynności wg cennika szczegółowego
pow. 50 – cena za pakiet + stawka godzinowa/cena za dodatkowy zapis księgowy (KH)** + pozostałe opłaty
* 1 zapis księgowy (KH) = 1 wiersz (księgowanie obustronnie) obejmujący 1 pozycję na koncie księgowym po stronie WN oraz 1 pozycję na koncie księgowym po stronie MA lub 1 pozycję na koncie księgowym po stronie WN lub Ma w przypadku zapisu księgowego jednostronnego / 1 pozycja wyciągu bankowego / 1 pozycja raportu kasowego  / 1 pozycja polecenia księgowania / 1 zapis różnicy kursowej / 1 zapis odpisu amortyzacji / KH+VAT – 1 zapis księgowy faktury z księgowaniem konta VAT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów/Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

opis / cena     Księgi podatkowe

transakcje złotówkowe

podatnik zwolniony / czynny podatnik     

VAT

 Księgi podatkowe

transakcje złotówkowe i walutowe

  podatnik zwolniony / czynny podatnik

VAT

oo 1 do 10 dokumentów księgowych  250 zł / 350 zł
 340 zł/442 zł
od 11 do 30 dokumentów księgowych  300 zł/ 400 zł
400 zł/520 zł
od 31 do 50 dokumentów księgowych  430 zł/600 zł
 500 zł/650 zł
od 51 do 70 dokumentów księgowych 530 zł/ 750 zł
 610 zł/793 zł
od 71 do 100 dokumentów księgowych 640 zł/800 zł
 750 zł/975 zł
cena za dodatkowy dokument powyżej pakietu                    6,00 zł
*1 zapis księgowy (pkpir/ryczałt/vat) = 1 pozycja w 1 ewidencji / 1 zapis księgowy (pkpir+VAT, ryczałt+VAT) = 1 pozycja w ewidencji podatku dochodowego i/lub 1 pozycja w ewidencji VAT / 1 zapis księgowy (VAT) = 1 pozycja w ewidencji VAT

cennik szczegółowy

Cenny uzależnione są od czasu pracy oraz wykonywania poszczególnych czynności, oraz prowadzonych ewidencji podatkowych

Stawki dodatkowe obsługi dostarczonych dokumentów – przyjęcie dokumentów / przygotowanie księgowania / pozostałe prowadzenie prac na dostarczonych dokumentach

1Obsługa kompletu dokumentów dostarczonych w terminie zgodnie z umowąusł                –   zł
2Obsługa kompletu dokumentów dostarczonych po terminie opóźnienie do 5 dniusł  + 30% ceny
3Obsługa kompletu dokumentów dostarczonych od 19 dnia miesiąca, w którym dokumenty powinny być dostarczoneusł  + 50% ceny
4Rabat udzielany w związku z przekazaniem informacji o wysokości podatków po terminie ich płatności naliczany gdy komplet dokumentów został przekazany do Biura Rachunkowego w terminie zgodnym z umowąusł -50%
5Obsługa ekspresowa polegająca na zlecenie klienta dot. Księgowania / pozostałej obsługi w dniu dostarczenia dokumentów / wykonanie pozostałych czynności w dniu zlecenia przez klienta – opłata podstawowa + stawka % danej usługi +100% ceny
6Cena obsługi za każdą 1 roboczo-godzinę nie mniej niż za wyszczególnione czynności podane w cennikurbh        180,00 zł
7Opłata startowa dla nowego klienta / nowej firmy – PKPiR / Ewidencja Ryczałt / Ewidencja VATusł.          200,00 zł
8Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ewidencja Ryczałtu  (cena za 10 zapisów księgowych*)mc        220,00 zł
9+ za kolejny 1 zapis księgowy* (od 11 zapisu)szt.              5,00 zł
10+ opłata dodatkowa za 1 dokument WDT,WNT, Import usług, Import, Eksportszt.            10,00 zł
11Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ewidencja ryczałtu plus ewidencja VAT (cena za 10 zapisów księgowych*)mc        260,00 zł
12+ za kolejny 1 zapis księgowy* (od 11 zapisu)szt.              6,00 zł
13+ opłata dodatkowa za 1 dokument WDT,WNT, Import usług, Import, Eksport szt.            12,00 zł
14Ewidencja VAT (bez ZUS) (cena za 10 zapisów księgowych*) mc        230,00 zł
15+ za kolejny 1 zapis księgowy* (od 11 zapisu) szt.              5,50 zł
16+ opłata dodatkowa za 1 dokument WDT,WNT, Import usług, Import, Eksport szt.              6,00 zł

Pełna Księgowość

Cenny uzależnione są od czasu pracy oraz wykonywania poszczególnych czynności, oraz prowadzonych ewidencji podatkowych
17Cena obsługi za każdą 1 roboczo-godzinę nie mniej niż za wyszczególnione czynności podane w cenniku rbh        200,00 zł
18Opłata startowa dla nowego klienta / nowej firmyusł.          350,00 zł
19Księgi Handlowe (cena za 10 zapisów księgowych (KH)**) mc        800,00 zł
20+ za kolejny 1 zapis ** szt.              8,00 zł
21Księgi Handlowe + VAT (cena za 10 zapisów księgowych (KH)**) mc     1 000,00 zł
22+ za kolejny 1 zapis ** szt.            10,00 zł

Pełna Księgowość – opłaty dodatkowe

23+ opłata dodatkowa za 1 dokument WDT,WNT, Import usług, Import, Eksport szt.            12,00 zł
24+ kolejny zapis księgowy** szt.              3,00 zł
25Sprawozdanie finansowe – średnia za usługę z faktur z roku podatkowego lub za okres proporcjonalny nie mniej niż cena podstawowa – cena od usł.1 000 zł
26Przygotowanie RZiS i Bilansu w trakcie roku podatkowego na wniosek klienta (stawka godzinowa nie mniej niż kwota minimalna) – cena od usł.          600,00 zł
27Pozostałe czynności / księgowanie / rozrachunki – rozliczane są w stawce godzinowej rbh.        200,00 zł

Opłaty miesięczne dodatkowe

28Obsługa metody kasowej w VAT mc+ 80%
29Obsługa VAT-marży – dodatkowa opłata do ceny za 1 dokument szt.+ 50%
30Obsługa VAT – proporcji szt.+ 50%
31Rozliczenie roczne VAT – proporcji cena za każdą rozpoczęta godzinę rbh          180,00 zł
30Księgowanie dokumentów walutowych (zapisy w walutach obcych – dopłata do 1 dokumentu / zapisu księgowego na kontach) – opłata zgodnie z cennikiem + stawka % ceny danego dokumentu szt.+ 50%
31Sporządzenie informacji podsumowujących VAT-UE (+ za każdy dodatkowy załącznik) / korekta usł          50,00 zł
32Ulga na złe długi – cena za każdą rozpoczętą godzinę rbh        180,00 zł
32Podatkowe rozliczenie wspólnika w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich, opłata od drugiego wspólnika usł.            80,00 zł
33+ rozliczenie odrębnej działalności klienta w rozliczeniu zaliczki na podatek dochodowy (prowadzonej poza Ademi) – cena naliczana za każdy dodatkowy wynik szt.          50,00 zł
34Skanowanie – cena za 1 dokument / 1 stronę (dotyczy skanowania dokumentów dostarczonych do Ademi w wersji papierowej podlegających księgowaniu) szt.            1,00 zł
35Wydruk ewidencji – cena za 1 stronę szt.            1,00 zł
36Sporządzenie pozostałych ewidencji, rejestrów – cena za 1 pozycję / 1 zapis księgowy* szt.              3,00 zł

Opłaty dotyczące księgowań środków trwałych lub prowadzonych inwestycji

37Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji środków trwałych – plan amortyzacji usł.          60,00 zł
38+ za każdy kolejny dokument dotyczący pojedynczego  środka trwałego / pojedynczej prowadzonej inwestycji szt.              5,00 zł
39Wniosek do US dot. amortyzacji de minimis – cena od szt.          120,00 zł
Korekty ewidencji podatkowych
40Korekta ewidencji z przyczyn nieleżących po stronie biura (stawka mc za ewidencję * % + cena za 1 dodatkowy dokument wg cennika) usł. od50%
Zawieszenie działalności gospodarczej
41Gotowość świadczenia usług dla klienta Ademi przy zawieszeniu działalności mc          50,00 zł

Roczne zeznania podatkowe – za rok 2022

42Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego z działalność gospodarcza wg przekazywanych zaliczek na podatek przez Ademi – bez ulg i rozliczeń  z innych źródeł, rozliczenie samego podatnika (opłata naliczana w przypadku nie prowadzenia ewidencji podatkowej przez Ademi) / korekta z przyczyn nieleżących po stronie Ademi usł.        250,00 zł
43Pozostałe zeznanie podatkowe klienta Biura niezwiązane prowadzoną ewidencją podatkową przez Ademi / korekta z przyczyn nieleżących po stronie biura usł.          150,00 zł
44Zeznanie podatkowe osoby prawnej wg przekazywanych zaliczek na podatek przez Ademi- cena od / korekta z przyczyn nieleżących po stronie Ademi usł.        300,00 zł
45Dodatkowe rozliczenia do zeznania rocznego / rozliczenie dochodu zagranicznego wycena indywidualna
46Ustalenie wpłaconych zaliczek na podatek z Urzędem Skarbowym – cena z każdą rozpoczętą godzinę pracy rbh          180,00 zł
47Przygotowanie zestawienia do samodzielnego rozliczenia PIT rocznego przez klienta – cena z każdą rozpoczętą godzinę pracy usł          180,00 zł

Kadry, płace, ZUS / korekty

48Usługi związane z kadrami, płacami i zus – cena obsługi za każdą 1 roboczo-godzinę nie mniej niż za wyszczególnione czynności podane w cennikurbh          180,00 zł

Działalność gospodarcza

49Wyliczenie podstawy do składki ZUS dla Mały ZUS Plususł.        180,00 zł
50Rozliczenie składek ZUS osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą – deklaracja ZUS (osoby podlegającej składkom ZUS niezależnie od formy prowadzonej działalności) / korekta miesięcznej deklaracji ZUS usł.          80,00 zł
51+ ustalenie podstawy składek ZUS (składka zdrowotna) za każdy kolejny tytuły do ubezpieczeń szt.            40,00 zł
52Korekta roczna składki zdrowotnej osoby podlegającej składkom ZUS niezależnie od formy prowadzonej działalności usł.        240,00 zł
53+ ustalenie podstawy składek ZUS (składka zdrowotna) za każdy kolejny tytuły do ubezpieczeń (roczne rozliczenie) szt.          120,00 zł
53Rozliczenie składek ZUS osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą – deklaracja ZUS (osoby podlegającej składkom ZUS niezależnie od formy prowadzonej działalności) / korekta miesięcznej deklaracji ZUS – (bez prowadzenia ewidencji podatkowych przez Ademi) usł.          100,00 zł
54+ ustalenie podstawy składek ZUS (składka zdrowotna) za każdy kolejny tytuły do ubezpieczeń szt.            50,00 zł
55Korekta roczna składki zdrowotnej osoby podlegającej składkom ZUS niezależnie od formy prowadzonej działalności – (bez prowadzenia ewidencji podatkowych przez Ademi) usł.          300,00 zł
56+ ustalenie podstawy składek ZUS (składka zdrowotna) za każdy kolejny tytuły do ubezpieczeń (roczne rozliczenie) szt.          150,00 zł
57Sporządzenie  wniosku do ZUS (PUE ZUS) o rozliczenie konta / wypłatę składek / pozostałe – cena od usł.          50,00 zł

Zatrudnienie

58Obsługa kadrowa – przygotowanie dokumentów zw. z nawiązaniem stosunku pracy / przygotowanie dokumentów zw z rozwiązaniem stosunku pracy) usł.            80,00 zł
59Aneks do umowy o pracę / porozumienie zmieniające usł.            60,00 zł
60Obsługa płacowa – etat i rozliczenie ZUS mc          70,00 zł
61Prowadzenie ewidencji czasu pracy – 1 pracownik – pozostałe rozliczenia (opłata za 1 miesiąc) mc            30,00 zł
62Obsługa nieobecności (chorobowe, opiekuńcze, kwarantanna i tym podobne) – opłata za zdarzenie usł.            10,00 zł
63Ponowne przeliczenie urlopów – po otrzymaniu świadectw pracy/pozostałych dokumentów  od pracownika – cena za każdą rozpoczęta godzinę rbh          180,00 zł
63Przygotowanie umowy zlecenia / umowy o dzieło – nowa osoba usł.            60,00 zł
64Przekazanie dodatkowych dokumentów / wniosków poza umową cywilno-prawną i rachunkiem do niniejszej umowy (m.in. kwestionariusz osobowy, oświadczenia, ewidencje godzin i innych) mc.            10,00 zł
65Obsługa płacowa – umowa cywilno-prawna i rozliczenie ZUS mc.            50,00 zł
66Przygotowanie dokumentu DRA (powyżej 10 ubezpieczonych za każdą, kolejną osobę) wycena indywidualna
67ZUS IWA usł.          150,00 zł

Kadry, płace, zus – wnioski, refundacje, zaświadczenia, informacje

68Wniosek o refundacje Pfron (JDG ) / korekta z przyczyn nieleżących po stronie biura – (klient posiadający umowę z biurem na usługowe prowadzenie ewidencji) usł.        110,00 zł
69Wniosek o refundacje Pfron ( pracownik) / korekta  klienta – (klient posiadający umowę z biurem na usługowe prowadzenie ewidencji) usł.        130,00 zł
70Wniosek o refundacje Pfron (JDG) / korekta ( klienta) usł.          140,00 zł
71Wniosek o refundacje Pfron (pracownik) / korekta ( klienta) usł.          170,00 zł
72Wniosek – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi / zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca usł        200,00 zł
73Wniosek – zezwolenie na pracę cudzoziemca usł          400,00 zł
74Pozostałe wnioski związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemca usł          250,00 zł
75pisma / informacje związane z zatrudnieniem cudzoziemca usł          150,00 zł
76Przygotowanie zaświadczenia na druku przekazanym przez klienta (cena za 1 stronę) usł.            60,00 zł
77Wnioski PUP (wsparcie tworzenia miejsc pracy/staż) usł.        200,00 zł
78Wniosek dotacja / subwencja (cena od (ustalana indywidualnie) + 3% netto od udzielonego wsparcia usł.          600,00 zł
79Rozliczenie miesięczne refundacji Pup – 1 osoba lub 1 strona usł.            60,00 zł
80Zgłoszenie wniosku do ZUS (działalność gospodarcza – z-3b) usł.            40,00 zł
81Zgłoszenie wniosku do ZUS (pracownik, umowa cywilno-prawna, z-3, pozostałe) usł.            70,00 zł
82Wniosek o urlop macierzyński / na równi z macierzyńskim / wychowawczy – ustalenie prawa do urlopu usł.          200,00 zł
83Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT4R, PIT8AR) / korekty  Zleceniodawcy usł.        150,00 zł
84Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT11) / korekty  Zleceniodawcy usł.          60,00 zł

Kadry, płace, zus – opłaty pozostałe

85Zgłoszenie / aktualizacja / wyrejestrowanie danych w ZUS / zgłoszenie umowy o dzieło usł.          60,00 zł
86Przygotowanie odpowiedzi na sprawy komornicze – 1 pracownik, osoba wykonująca umowę cywilno-prawną usł.            70,00 zł
87Sporządzenie delegacji krajowej / korekta  klienta cena od usł.            60,00 zł
88Sporządzenie delegacji zagranicznej / korekta  klienta usł.            90,00 zł
89Obsługa PPK mc          120,00 zł
90Obsługa PPK za 1 osobę usł.            40,00 zł
91Ponowne przekazanie dokumentów kadr, płac i zus (opłata naliczana za kolejne przygotowanie i przekazanie dokumentów uprzednio już przekazanych klientowi) usł.          20,00 zł

Usługi dodatkowe

Opłaty pozostałe

92Wystawienie noty korygującej za Zleceniodawcę – cena za 1 szt. usł.            40,00 zł
93Monitoring brakujących dokumentów – cena za 1 brakujący dokument / check-lista usł          20,00 zł
94Przygotowanie dokumentów do kontroli, czynności sprawdzających / przesłanie plików, dokumentów do US drogą elektroniczną rbh          180,00 zł
95Obsługa kontroli (roboczo-godzina) rbh          180,00 zł
96Sprawozdawczość do GUS (cena za każdą stronę sprawozdania) usł.            80,00 zł
97Wniosek CEiDG bez konsultacji usł.        120,00 zł
98Wniosek – zgłoszenie i aktualizacja danych w US usł.            70,00 zł
99Wniosek zgłoszenie i aktualizacja danych w KRS  – spółka kapitałowa usł.          500,00 zł
100+ za każdy kolejny załącznik do zgłoszenia i aktualizacji danych w KRS (cena od) – spółka kapitałowa usł.            50,00 zł
101Sporządzenie  wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS / pomoc zdalna usł.          50,00 zł
102Sporządzenie  wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w US / pomoc zdalna usł.          50,00 zł
103Rozliczanie przychodów z innych źródeł (cena za 1 mc do 10 dok – pow. 10 wg cennika pkpir) usł./mc          180,00 zł
104Wypełnienie dokumentów, wniosków do kredytu w zakresie danych opartych na prowadzonej ewidencji – cena za każdą stronę) usł.            80,00 zł
105Sporządzanie pozostałych deklaracji – cena od usł.          150,00 zł
106Przechowywanie dokumentacji (cena za 1 segregator). Opłata naliczana jest od następnego miesiąca po miesiącu poinformowaniu o przygotowaniu dokumentacji do odbioru – cena za jeden 1 rok płatna z góry rok     1 200,00 zł
107Pozostałe pisma, wnioski do US / ZUS (cena od – ustalana indywidualnie) usł.          160,00 zł
108Pomoc przy przygotowaniu remanentu rbh.          180,00 zł
109Sporządzenie analizy sytuacji finansowej do kredytu rbh          180,00 zł
110Sporządzenie analizy finansowej do wniosków o dotację / weryfikacja możliwości ubiegania się o dotację – cena od rbh.          200,00 zł
111Wysyłka korespondencji pocztowej w imieniu klienta (do ceny należy doliczyć koszt wysyłki pobieranej przez operatora pocztowego wg jego cennika + podatek VAT) rbh          180,00 zł
112Konsultacje w ramach prowadzonych ewidencji podatkowych rbh          250,00 zł
113Usługi sekretarskie / porządkowanie dokumentów / wyszukanie i przekazanie dokumentów / pozostałe prace biurowo – księgowe (cena od) rbh.        180,00 zł
114Wniosek dotacja / subwencja (cena ustalana indywidualnie + 3% netto od udzielonego wsparcia usł.          800,00 zł
115Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego  – pozostałe / korekta z przyczyn nieleżących po stronie biura usł.          300,00 zł
116Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego  – dochody zagraniczne / korekta z przyczyn nieleżących po stronie biura usł.          500,00 zł
117Rabat za polecenie biura – (rabat jednorazowy udzielany w miesiącu otrzymania pierwszej płatności od nowej firmy z polecenia  lub kolejnej )–              150,00 zł

 

Cennik Biura rachunkowego ADEMI zawiera ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT