Wybierz język

Cennik usług księgowych Kancelarii Doradztwa Podatkowego, Biura Rachunkowego Ademi z Krakowa

Znajdziesz w nim dane dotyczące najpopularniejszych usług, jeśli więc interesuje Cię bardziej szczegółowa oferta, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Z przyjemnością dowiemy się, jak możemy Ci pomóc.

Gwarantujemy przejrzyste ceny oraz sprawną komunikację przez cały czas trwania współpracy. Prowadzimy działalność w następujących obszarach:


CENNIK – WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE (ceny netto) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023

Księgi Rachunkowe

opis/cena

 

Księgi rachunkowe transakcje złotówkowe

podatnik zwolniony / czynny podatnik VAT

Księgi rachunkowe – transakcje walutowe i złotówkowe

podatnik zwolniony / czynny podatnik VAT

od 1 do 10 zapisów księgowych 860 zł / 1100 zł
 1090 zł / 1360 zł
od 11 do 30 zapisów księgowych  1150 zł / 1338 zł
1380 zł / 1605 zł
od 31 do 60 zapisów księgowych 1140 zł / 1430 zł
1482 zł / 1859 zł
od 61 do 100 zapisów księgowych 1620 zł / 2013 zł
1950 zł / 2340 zł
od 101 do 150 zapisów księgowych  1980 zł/2460 zł
2340 zł / 2999 zł

 

  • pozostałe księgowania i czynności wg cennika szczegółowego
  • księgowanie na kontach zespołu 4 i 5 równolegle +30% ceny podstawowej do ceny usługi
  • rozksięgowanie kosztów dotacji UE, grantów i innych benefitów podlegających kontroli + 30% ceny podstawowej
pow. 50 – cena za pakiet + stawka godzinowa/cena za dodatkowy zapis księgowy (KH)** + pozostałe opłaty
* 1 zapis księgowy (KH) = 1 wiersz (księgowanie obustronnie) obejmujący 1 pozycję na koncie księgowym po stronie WN oraz 1 pozycję na koncie księgowym po stronie MA lub 1 pozycję na koncie księgowym po stronie WN lub Ma w przypadku zapisu księgowego jednostronnego / 5 pozycji wyciągu bankowego / 5 pozycji raportu kasowego  / 1 pozycja polecenia księgowania / 1 zapis różnicy kursowej / 1 zapis odpisu amortyzacji / KH+VAT – 1 zapis księgowy faktury z księgowaniem konta VAT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów/Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

opis / cena      Księgi podatkowe

transakcje złotówkowe

podatnik zwolniony / czynny podatnik     

VAT

 Księgi podatkowe

transakcje złotówkowe i walutowe

  podatnik zwolniony / czynny podatnik

VAT

oo 1 do 10 dokumentów księgowych   270 zł / 360 zł
 359 zł/449 zł
od 11 do 30 dokumentów księgowych   380 zł/ 490 zł
480 zł/620 zł
od 31 do 50 dokumentów księgowych   490 zł/600 zł
 612 zł/730 zł
od 51 do 70 dokumentów księgowych 680 zł/ 790 zł
 730 zł/869 zł
od 71 do 100 dokumentów księgowych  960 zł/1160 zł
 990 zł/1280 zł
cena za dodatkowy dokument powyżej pakietu                     6,00 zł
*1 zapis księgowy (pkpir/ryczałt/vat) = 1 pozycja w 1 ewidencji / 1 zapis księgowy (pkpir+VAT, ryczałt+VAT) = 1 pozycja w ewidencji podatku dochodowego i/lub 1 pozycja w ewidencji VAT / 1 zapis księgowy (VAT) = 1 pozycja w ewidencji VAT

cennik szczegółowy

Cenny uzależnione są od czasu pracy oraz wykonywania poszczególnych czynności, oraz prowadzonych ewidencji podatkowych

Stawki dodatkowe obsługi dostarczonych dokumentów – przyjęcie dokumentów / przygotowanie księgowania / pozostałe prowadzenie prac na dostarczonych dokumentach

1 Obsługa kompletu dokumentów dostarczonych w terminie zgodnie z umową usł                 –   zł
2 Obsługa kompletu dokumentów dostarczonych po terminie opóźnienie do 5 dni usł   + 30% ceny
3 Obsługa kompletu dokumentów dostarczonych od 19 dnia miesiąca, w którym dokumenty powinny być dostarczone usł   + 50% ceny
4 Rabat udzielany w związku z przekazaniem informacji o wysokości podatków po terminie ich płatności naliczany gdy komplet dokumentów został przekazany do Biura Rachunkowego w terminie zgodnym z umową usł  -50%
5 Obsługa ekspresowa polegająca na zlecenie klienta dot. Księgowania / pozostałej obsługi w dniu dostarczenia dokumentów / wykonanie pozostałych czynności w dniu zlecenia przez klienta – opłata podstawowa + stawka % danej usługi  +100% ceny
6 Cena obsługi za każdą 1 roboczo-godzinę nie mniej niż za wyszczególnione czynności podane w cenniku rbh         200,00 zł
7 Opłata startowa dla nowego klienta / nowej firmy – PKPiR / Ewidencja Ryczałt / Ewidencja VAT usł.           200,00 zł
8 Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ewidencja Ryczałtu  (cena za 10 zapisów księgowych*) mc         220,00 zł
9 + za kolejny 1 zapis księgowy* (od 11 zapisu) szt.               8,00 zł
10 + opłata dodatkowa za 1 dokument WDT,WNT, Import usług, Import, Eksport szt.             10,00 zł
11 Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ewidencja ryczałtu plus ewidencja VAT (cena za 10 zapisów księgowych*) mc         290,00 zł
12 + za kolejny 1 zapis księgowy* (od 11 zapisu) szt.               6,00 zł
13 + opłata dodatkowa za 1 dokument WDT,WNT, Import usług, Import, Eksport  szt.             12,00 zł
14 Ewidencja VAT (bez ZUS) (cena za 10 zapisów księgowych*)  mc         230,00 zł
15 + za kolejny 1 zapis księgowy* (od 11 zapisu)  szt.               5,50 zł
16 + opłata dodatkowa za 1 dokument WDT,WNT, Import usług, Import, Eksport  szt.               6,00 zł

Pełna Księgowość

Cenny uzależnione są od czasu pracy oraz wykonywania poszczególnych czynności, oraz prowadzonych ewidencji podatkowych
17 Cena obsługi za każdą 1 roboczo-godzinę nie mniej niż za wyszczególnione czynności podane w cenniku  rbh         200,00 zł
18 Opłata startowa dla nowego klienta / nowej firmy usł.           400,00 zł
19 Księgi Handlowe (cena za 10 zapisów księgowych (KH)**)  mc         800,00 zł
20 + za kolejny 1 zapis **  szt.               12,00 zł
21 Księgi Handlowe + VAT (cena za 10 zapisów księgowych (KH)**)  mc      1 000,00 zł
22 + za kolejny 1 zapis **  szt.             12,00 zł

Pełna Księgowość – opłaty dodatkowe

23 + opłata dodatkowa za 1 dokument WDT,WNT, Import usług, Import, Eksport  szt.             12,00 zł
24 + kolejny zapis księgowy**  szt.               3,00 zł
25 Sprawozdanie finansowe – średnia za usługę z faktur z roku podatkowego lub za okres proporcjonalny nie mniej niż cena podstawowa – cena od  usł. 1 000 zł
26 Przygotowanie RZiS i Bilansu w trakcie roku podatkowego na wniosek klienta (stawka godzinowa nie mniej niż kwota minimalna) – cena od  usł.           600,00 zł
27 Pozostałe czynności / księgowanie / rozrachunki – rozliczane są w stawce godzinowej  rbh.         200,00 zł

Opłaty miesięczne dodatkowe

28 Obsługa metody kasowej w VAT  mc + 80%
29 Obsługa VAT-marży – dodatkowa opłata do ceny za 1 dokument  szt. + 50%
30 Obsługa VAT – proporcji  szt. + 50%
31 Rozliczenie roczne VAT – proporcji cena za każdą rozpoczęta godzinę  rbh           180,00 zł
30 Księgowanie dokumentów walutowych (zapisy w walutach obcych – dopłata do 1 dokumentu / zapisu księgowego na kontach) – opłata zgodnie z cennikiem + stawka % ceny danego dokumentu  szt. + 50%
31 Sporządzenie informacji podsumowujących VAT-UE (+ za każdy dodatkowy załącznik) / korekta  usł           50,00 zł
32 Ulga na złe długi – cena za każdą rozpoczętą godzinę  rbh         180,00 zł
32 Podatkowe rozliczenie wspólnika w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich, opłata od drugiego wspólnika  usł.             80,00 zł
33 + rozliczenie odrębnej działalności klienta w rozliczeniu zaliczki na podatek dochodowy (prowadzonej poza Ademi) – cena naliczana za każdy dodatkowy wynik  szt.           50,00 zł
34 Skanowanie – cena za 1 dokument / 1 stronę (dotyczy skanowania dokumentów dostarczonych do Ademi w wersji papierowej podlegających księgowaniu)  szt.             1,00 zł
35 Wydruk ewidencji – cena za 1 stronę  szt.             1,00 zł
36 Sporządzenie pozostałych ewidencji, rejestrów – cena za 1 pozycję / 1 zapis księgowy*  szt.               3,00 zł

Opłaty dotyczące księgowań środków trwałych lub prowadzonych inwestycji

37 Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji środków trwałych – plan amortyzacji  usł.           80,00 zł
38 + za każdy kolejny dokument dotyczący pojedynczego  środka trwałego / pojedynczej prowadzonej inwestycji  szt.               5,00 zł
39 Wniosek do US dot. amortyzacji de minimis – cena od  szt.           160,00 zł
Korekty ewidencji podatkowych
40 Korekta ewidencji z przyczyn nieleżących po stronie biura (stawka mc za ewidencję * % + cena za 1 dodatkowy dokument wg cennika)  usł. od 50%
Zawieszenie działalności gospodarczej
41 Gotowość świadczenia usług dla klienta Ademi przy zawieszeniu działalności  mc           80,00 zł

Roczne zeznania podatkowe – na rok 2023

42 Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego z działalność gospodarcza wg przekazywanych zaliczek na podatek przez Ademi – bez ulg i rozliczeń  z innych źródeł, rozliczenie samego podatnika (opłata naliczana w przypadku nie prowadzenia ewidencji podatkowej przez Ademi) / korekta z przyczyn nieleżących po stronie Ademi  usł.         250,00 zł
43 Pozostałe zeznanie podatkowe klienta Biura niezwiązane prowadzoną ewidencją podatkową przez Ademi / korekta z przyczyn nieleżących po stronie biura  usł.           150,00 zł
44 Zeznanie podatkowe osoby prawnej wg przekazywanych zaliczek na podatek przez Ademi- cena od / korekta z przyczyn nieleżących po stronie Ademi  usł.         300,00 zł
45 Dodatkowe rozliczenia do zeznania rocznego / rozliczenie dochodu zagranicznego  wycena indywidualna
46 Ustalenie wpłaconych zaliczek na podatek z Urzędem Skarbowym – cena z każdą rozpoczętą godzinę pracy  rbh           200,00 zł
47 Przygotowanie zestawienia do samodzielnego rozliczenia PIT rocznego przez klienta – cena z każdą rozpoczętą godzinę pracy  usł           200,00 zł

Kadry, płace, ZUS / korekty

48 Usługi związane z kadrami, płacami i zus – cena obsługi za każdą 1 roboczo-godzinę nie mniej niż za wyszczególnione czynności podane w cenniku rbh           200,00 zł

Działalność gospodarcza

49 Wyliczenie podstawy do składki ZUS dla Mały ZUS Plus usł.         180,00 zł
50 Rozliczenie składek ZUS osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą – deklaracja ZUS (osoby podlegającej składkom ZUS niezależnie od formy prowadzonej działalności) / korekta miesięcznej deklaracji ZUS  usł.           90,00 zł
51 + ustalenie podstawy składek ZUS (składka zdrowotna) za każdy kolejny tytuły do ubezpieczeń  szt.             50,00 zł
52 Korekta roczna składki zdrowotnej osoby podlegającej składkom ZUS niezależnie od formy prowadzonej działalności  usł.         290,00 zł
53 + ustalenie podstawy składek ZUS (składka zdrowotna) za każdy kolejny tytuły do ubezpieczeń (roczne rozliczenie)  szt.           180,00 zł
53 Rozliczenie składek ZUS osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą – deklaracja ZUS (osoby podlegającej składkom ZUS niezależnie od formy prowadzonej działalności) / korekta miesięcznej deklaracji ZUS – (bez prowadzenia ewidencji podatkowych przez Ademi)  usł.           200,00 zł
54 + ustalenie podstawy składek ZUS (składka zdrowotna) za każdy kolejny tytuły do ubezpieczeń  szt.             60,00 zł
55 Korekta roczna składki zdrowotnej osoby podlegającej składkom ZUS niezależnie od formy prowadzonej działalności – (bez prowadzenia ewidencji podatkowych przez Ademi)  usł.           360,00 zł
56 + ustalenie podstawy składek ZUS (składka zdrowotna) za każdy kolejny tytuły do ubezpieczeń (roczne rozliczenie)  szt.           150,00 zł
57 Sporządzenie  wniosku do ZUS (PUE ZUS) o rozliczenie konta / wypłatę składek / pozostałe – cena od  usł.           80,00 zł

Zatrudnienie

58 Obsługa kadrowa – przygotowanie dokumentów zw. z nawiązaniem stosunku pracy / przygotowanie dokumentów zw z rozwiązaniem stosunku pracy)  usł.             100,00 zł
59 Aneks do umowy o pracę / porozumienie zmieniające  usł.             65,00 zł
60 Obsługa płacowa – etat i rozliczenie ZUS  mc           90,00 zł
61 Prowadzenie ewidencji czasu pracy – 1 pracownik – pozostałe rozliczenia (opłata za 1 miesiąc)  mc             30,00 zł
62 Obsługa nieobecności (chorobowe, opiekuńcze, kwarantanna i tym podobne) – opłata za zdarzenie  usł.             15,00 zł
63 Ponowne przeliczenie urlopów – po otrzymaniu świadectw pracy/pozostałych dokumentów  od pracownika – cena za każdą rozpoczęta godzinę  rbh           200,00 zł
63 Przygotowanie umowy zlecenia / umowy o dzieło – nowa osoba  usł.             70,00 zł
64 Przekazanie dodatkowych dokumentów / wniosków poza umową cywilno-prawną i rachunkiem do niniejszej umowy (m.in. kwestionariusz osobowy, oświadczenia, ewidencje godzin i innych)  mc.             18,00 zł
65 Obsługa płacowa – umowa cywilno-prawna i rozliczenie ZUS  mc.             60,00 zł
66 Przygotowanie dokumentu DRA (powyżej 10 ubezpieczonych za każdą, kolejną osobę)  wycena indywidualna
67 ZUS IWA  usł.           150,00 zł

Kadry, płace, zus – wnioski, refundacje, zaświadczenia, informacje

68 Wniosek o refundacje Pfron (JDG ) / korekta z przyczyn nieleżących po stronie biura – (klient posiadający umowę z biurem na usługowe prowadzenie ewidencji)  usł.         210,00 zł
69 Wniosek o refundacje Pfron ( pracownik) / korekta  klienta – (klient posiadający umowę z biurem na usługowe prowadzenie ewidencji)  usł.         230,00 zł
70 Wniosek o refundacje Pfron (JDG) / korekta ( klienta)  usł.           240,00 zł
71 Wniosek o refundacje Pfron (pracownik) / korekta ( klienta)  usł.           270,00 zł
72 Wniosek – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi / zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca  usł         300,00 zł
73 Wniosek – zezwolenie na pracę cudzoziemca  usł           450,00 zł
74 Pozostałe wnioski związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemca  usł           250,00 zł
75 pisma / informacje związane z zatrudnieniem cudzoziemca  usł           150,00 zł
76 Przygotowanie zaświadczenia na druku przekazanym przez klienta (cena za 1 stronę)  usł.             60,00 zł
77 Wnioski PUP (wsparcie tworzenia miejsc pracy/staż)  usł.         200,00 zł
78 Wniosek dotacja / subwencja (cena od (ustalana indywidualnie) + 3% netto od udzielonego wsparcia  usł.           600,00 zł
79 Rozliczenie miesięczne refundacji Pup – 1 osoba lub 1 strona  usł.             60,00 zł
80 Zgłoszenie wniosku do ZUS (działalność gospodarcza – z-3b)  usł.             40,00 zł
81 Zgłoszenie wniosku do ZUS (pracownik, umowa cywilno-prawna, z-3, pozostałe)  usł.             70,00 zł
82 Wniosek o urlop macierzyński / na równi z macierzyńskim / wychowawczy – ustalenie prawa do urlopu  usł.           200,00 zł
83 Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT4R, PIT8AR) / korekty  Zleceniodawcy  usł.         150,00 zł
84 Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT11) / korekty  Zleceniodawcy  usł.           60,00 zł

Kadry, płace, zus – opłaty pozostałe

85 Zgłoszenie / aktualizacja / wyrejestrowanie danych w ZUS / zgłoszenie umowy o dzieło  usł.           80,00 zł
86 Przygotowanie odpowiedzi na sprawy komornicze – 1 pracownik, osoba wykonująca umowę cywilno-prawną  usł.             120,00 zł
87 Sporządzenie delegacji krajowej / korekta  klienta cena od  usł.             60,00 zł
88 Sporządzenie delegacji zagranicznej / korekta  klienta  usł.             90,00 zł
89 Obsługa PPK  mc           120,00 zł
90 Obsługa PPK za 1 osobę  usł.             40,00 zł
91 Ponowne przekazanie dokumentów kadr, płac i zus (opłata naliczana za kolejne przygotowanie i przekazanie dokumentów uprzednio już przekazanych klientowi)  usł.           30,00 zł

Usługi dodatkowe

Opłaty pozostałe

92 Wystawienie noty korygującej za Zleceniodawcę – cena za 1 szt.  usł.             40,00 zł
93 Monitoring brakujących dokumentów – cena za 1 brakujący dokument / check-lista  usł           20,00 zł
94 Przygotowanie dokumentów do kontroli, czynności sprawdzających / przesłanie plików, dokumentów do US drogą elektroniczną  rbh           180,00 zł
95 Obsługa kontroli (roboczo-godzina)  rbh           180,00 zł
96 Sprawozdawczość do GUS (cena za każdą stronę sprawozdania)  usł.             80,00 zł
97 Wniosek CEiDG bez konsultacji  usł.         120,00 zł
98 Wniosek – zgłoszenie i aktualizacja danych w US  usł.             70,00 zł
99 Wniosek zgłoszenie i aktualizacja danych w KRS  – spółka kapitałowa  usł.           500,00 zł
100 + za każdy kolejny załącznik do zgłoszenia i aktualizacji danych w KRS (cena od) – spółka kapitałowa  usł.             50,00 zł
101 Sporządzenie  wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS / pomoc zdalna  usł.           50,00 zł
102 Sporządzenie  wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w US / pomoc zdalna  usł.           50,00 zł
103 Rozliczanie przychodów z innych źródeł (cena za 1 mc do 10 dok – pow. 10 wg cennika pkpir)  usł./mc           180,00 zł
104 Wypełnienie dokumentów, wniosków do kredytu w zakresie danych opartych na prowadzonej ewidencji – cena za każdą stronę)  usł.             80,00 zł
105 Sporządzanie pozostałych deklaracji – cena od  usł.           150,00 zł
106 Przechowywanie dokumentacji (cena za 1 segregator). Opłata naliczana jest od następnego miesiąca po miesiącu poinformowaniu o przygotowaniu dokumentacji do odbioru – cena za jeden 1 rok płatna z góry  rok      1 200,00 zł
107 Pozostałe pisma, wnioski do US / ZUS (cena od – ustalana indywidualnie)  usł.           160,00 zł
108 Pomoc przy przygotowaniu remanentu  rbh.           180,00 zł
109 Sporządzenie analizy sytuacji finansowej do kredytu  rbh           180,00 zł
110 Sporządzenie analizy finansowej do wniosków o dotację / weryfikacja możliwości ubiegania się o dotację – cena od  rbh.           200,00 zł
111 Wysyłka korespondencji pocztowej w imieniu klienta (do ceny należy doliczyć koszt wysyłki pobieranej przez operatora pocztowego wg jego cennika + podatek VAT)  rbh           180,00 zł
112 Konsultacje w ramach prowadzonych ewidencji podatkowych  rbh           250,00 zł
113 Usługi sekretarskie / porządkowanie dokumentów / wyszukanie i przekazanie dokumentów / pozostałe prace biurowo – księgowe (cena od)  rbh.         180,00 zł
114 Wniosek dotacja / subwencja (cena ustalana indywidualnie + 3% netto od udzielonego wsparcia  usł.           800,00 zł
115 Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego  – pozostałe / korekta z przyczyn nieleżących po stronie biura  usł.           300,00 zł
116 Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego  – dochody zagraniczne / korekta z przyczyn nieleżących po stronie biura  usł.           500,00 zł
117 Rabat za polecenie biura – (rabat jednorazowy udzielany w miesiącu otrzymania pierwszej płatności od nowej firmy z polecenia  lub kolejnej ) –              150,00 zł

 

Cennik Biura rachunkowego ADEMI zawiera ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT[/v0c_column_text]