Wybierz język

szkolenia-bhp

Dokumentacja cen transferowych

W związku z wprowadzonym od 1 stycznia 2017 roku obowiązkiem złożenia pisemnego oświadczenia, którego przedmiotem jest dokumentacja cen transferowych, poszerzyliśmy naszą ofertę o przygotowywanie takiej dokumentacji obejmującej wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi. Obowiązek jej sporządzenia ma na celu udowodnienie rynkowego charakteru ceny zastosowanej w transakcji. Uzależniony jest m.in. od tego, czy dana transakcja miała miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi, od wysokości przychodów i kosztów danego podatnika oraz od wartości transakcji.

Podatkowa dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona rzetelnie, powstawać na bieżąco i uwzględniać wszystkie elementy, które zostały wymienione w ustawach o podatkach dochodowych. Świadczone przez nas usługi w zakresie cen transferowych mają na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podatkowego naszych Klientów. Taki efekt zapewniają m.in. wyeliminowanie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi i optymalizacja zobowiązań podatkowych, wynikających z tych transakcji.

Zakres świadczonych przez nas usług w obszarze cen transferowych obejmuje m.in.:

  • sporządzenie podatkowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji między podmiotami powiązanymi, wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,
  • opracowanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi,
  • analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi,
  • analizę i opracowanie umów pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym umowy o podziale kosztów),
  • doradztwo w postępowaniach podatkowych w zakresie cen transferowych.

W ramach naszej usługi księgowej sporządzamy dokumentację cen transferowych po uprzedniej identyfikacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz weryfikacji istniejących dokumentacji cen transferowych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo podatkowe naszych Klientów, dbamy o przyjęcie jasnych zasad współpracy z podmiotami powiązanymi oraz o rzetelne uzasadnianie wybranych rozwiązań. Tworzymy dokumentacje podatkowe, uzasadniając je argumentami potwierdzającymi rynkowy charakter transakcji z podmiotami powiązanymi. W ramach opracowywania polityki cen transferowych, oferujemy wsparcie w ustaleniu bezpiecznych zasad rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Warto wiedzieć, że w 2019 roku weszły w życie kolejne zmiany przepisów w zakresie cen transferowych, których celem jest dalsze dostosowanie polskich regulacji do wytycznych OECD, uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie CIT i PIT oraz wprowadzenie ułatwień dla podatników.

Powierzając nam prowadzenie dokumentacji cen transferowych, zyskujecie Państwo gwarancję rzetelnej i kompleksowej obsługi księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.