Wybierz język

szkolenia-bhp

Dokumentacja cen transferowych

Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, którego przedmiotem jest dokumentacja cen transferowych został wprowadzony wraz z początkiem 2017 roku. Podążając za potrzebami naszych Klientów, zdecydowaliśmy się wprowadzić do naszej oferty usługę przygotowywania dokumentacji dotyczącej wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi. Obowiązek jej sporządzenia ma na celu udowodnienie rynkowego charakteru ceny zastosowanej w transakcji. Jest on uzależniony m.in. od tego, czy dana transakcja miała miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz od wartości transakcji.
Dokumentacja cen transferowych musi być sporządzana na bieżąco oraz skrupulatnie, z uwzględnieniem wszystkich elementów, które zostały wymienione w aktach ustawodawczych. Naszym Klientom zapewniamy maksymalny poziom bezpieczeństwa usług prowadzonych w ramach cen transferowych. Jest to możliwe dzięki wyeliminowaniu ryzyk podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi i optymalizacją zobowiązań podatkowych, które wynikają z tych transakcji.

Nasze usługi w zakresie dokumentacji cen transferowych

Zakres usług świadczonych przez Ademi w obszarze cen transferowych obejmuje m.in.:

  • sporządzenie podatkowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji między podmiotami powiązanymi, wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,
  • opracowanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi,
  • analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi,
  • analizę i opracowanie umów pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym umowy o podziale kosztów),
  • doradztwo w postępowaniach podatkowych w zakresie cen transferowych.

W ramach świadczonych przez nas usług księgowych zobowiązujemy się do sporządzenia dokumentacji cen transferowych po uprzedniej identyfikacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz weryfikacji istniejących dokumentacji cen transferowych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo podatkowe naszych Klientów, dbamy o przyjęcie jasnych zasad współpracy z podmiotami powiązanymi oraz o rzetelne uzasadnianie wybranych rozwiązań. Tworzymy dokumentacje podatkowe, uzasadniając je argumentami potwierdzającymi rynkowy charakter transakcji z podmiotami powiązanymi. W ramach opracowywania polityki cen transferowych, oferujemy wsparcie w ustaleniu bezpiecznych zasad rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Warto wiedzieć, że w 2019 roku weszły w życie kolejne zmiany przepisów w zakresie cen transferowych, których celem jest dalsze dostosowanie polskich regulacji do wytycznych OECD, uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie CIT i PIT oraz wprowadzenie ułatwień dla podatników.

Powierzając nam prowadzenie dokumentacji cen transferowych, zyskujecie Państwo gwarancję rzetelnej i kompleksowej obsługi księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.