Wybierz język

szkolenia-bhp

Dokumentacja cen transferowych – Kraków

Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, którego przedmiotem jest dokumentacja cen transferowych, został wprowadzony wraz z początkiem 2017 roku. Podążając za potrzebami Klientów, zdecydowaliśmy się wprowadzić do oferty usługę przygotowywania dokumentacji dotyczącej wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zagadnienie cen transferowych może być dla wielu przedsiębiorców niejasne. Dlatego właśnie w tej kwestii warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. Dzięki temu przede wszystkim zyskasz pewność, że dokumentacja jest prowadzona zgodnie z przepisami. To ważne, ponieważ błędy wynikające z niewiedzy mogą skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.

Specjaliści w dziedzinie rachunkowości i podatków to osoby, które są na bieżąco z przepisami, ponieważ cały czas aktualizują swoją wiedzę. Jest to niezbędny warunek świadczenia tego typu usług, niezależnie od tego czy chodzi o ryczałt ewidencjonowany, rozrachunki z ZUS, czy właśnie dokumentację cen transferowych. W ostatnim przypadku jest to jednak o tyle istotne, że obowiązek prowadzenia takiego rejestru jest wprowadzony stosunkowo niedawno.

Ceny transferowe – jak je dokumentować?

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych ma na celu udowodnienie rynkowego charakteru ceny zastosowanej w transakcji. Jest on uzależniony m.in. od tego, czy dana transakcja miała miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz od wartości transakcji.

Dokumentacja cen transferowych musi być sporządzana na bieżąco oraz skrupulatnie, z uwzględnieniem wszystkich elementów, które zostały wymienione w aktach ustawodawczych. Naszym Klientom zapewniamy maksymalny poziom bezpieczeństwa usług prowadzonych w ramach cen transferowych. Jest to możliwe dzięki wyeliminowaniu ryzyk podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi i optymalizacją zobowiązań podatkowych, które wynikają z tych transakcji.

Usługi w zakresie dokumentacji cen transferowych

Zakres usług świadczonych przez Ademi w obszarze cen transferowych obejmuje m.in.:

  • sporządzenie podatkowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji między podmiotami powiązanymi, wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,
  • opracowanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi,
  • analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi,
  • analizę i opracowanie umów pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym umowy o podziale kosztów),
  • doradztwo w postępowaniach podatkowych w zakresie cen transferowych.

W ramach świadczonych usług zobowiązujemy się do sporządzenia dokumentacji cen transferowych po uprzedniej identyfikacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz weryfikacji istniejących dokumentacji cen transferowych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo podatkowe naszych Klientów, dbamy o przyjęcie jasnych zasad współpracy z podmiotami powiązanymi oraz o rzetelne uzasadnianie wybranych rozwiązań. Tworzymy dokumentacje podatkowe, uzasadniając je argumentami potwierdzającymi rynkowy charakter transakcji z podmiotami powiązanymi. W ramach opracowywania polityki cen transferowych oferujemy wsparcie w ustaleniu bezpiecznych zasad rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Warto wiedzieć, że w 2019 roku weszły w życie kolejne zmiany przepisów w zakresie cen transferowych, których celem jest dalsze dostosowanie polskich regulacji do wytycznych OECD, uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie CIT i PIT oraz wprowadzenie ułatwień dla podatników.

Powierzając nam prowadzenie dokumentacji cen transferowych, zyskujesz gwarancję rzetelnej i kompleksowej obsługi księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.