Wybierz język

Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Mikrorachunek to nowe narzędzie podatkowe dla przedsiębiorców oraz wszystkich płatników, ułatwiające rozliczenia podatków VAT, CIT i PIT. Każdy posiadać mikrorachunku od 1 stycznia 2020 roku wykonuje przelew na jeden indywidualny rachunek bankowy przypisany do prowadzonej działalności gospodarczej lub osoby fizycznej. To niewątpliwie oszczędność czasu w trakcie dokonywania rozliczeń podatkowych oraz brak konieczności zapamiętywania kolejnych ciągów liczb i haseł.

Czytaj też: Czym jest ma mały i duży ZUS?

Czym jest mikrorachunek?

Mikrorachunek to indywidualne konto bankowe, za którego pomocą podatnik może rozliczyć przychody wynikające z PIT, CIT i VAT wyliczone przez księgowość na podstawie prowadzonej księgi handlowej, książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu. Nie dotyczy on osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej i VAT-14 oraz VAT wynikającego z importu towarów. Mikrorachunek to uproszczenie przygotowane przez administrację państwową ułatwiające dokonywanie wpłat z tytułu zarobków. Otrzymuje je każdy, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy jest zatrudniony na umowę o pracę lub zlecenie.

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek niczym nie różni się od dedykowana konta bankowego, który otrzymujemy w momencie założenia konta w wybranej placówce bankowej. Każdy posiadacz mikrorachunku otrzymuje dedykowany numer składający się z 26 znaków o następującej sekwencji: PL LK 1010 0071 2221 XXXX XXXX XXX0. Poszczególne wartości oznaczają:

  • PL – kod kraju,
  • LK – sumę kontrolną,
  • 1010 0071 – stałą wartość dla rachunku, która jest jednocześnie numerem rozliczeniowym w NBP,
  • 222 – wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
  • 1 – oznacza, że do generowania użyto numeru PESEL, a 2 pojawia się w przypadku, kiedy do generowania użyto numeru NIP,
  • XXXX XXXX XXX0 – to numer PESEL podatnika.

Mikrorachunek każdy podatnik może wygenerować samodzielnie, korzystając z oficjalnych stron rządowych lub podczas wizyty we właściwym urzędzie skarbowym.