Wybierz język

Czym jest kalkulacja PIT-4?

Czym jest kalkulacja PIT-4?

Rozliczenia podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmują nie tylko obsługę podatku VAT oraz podatków dochodowych płaconych przez firmę lub jej właścicieli, ale także inne daniny. Podmioty, które zatrudniają pracowników, muszą również pamiętać o potrącaniu i przekazywaniu do administracji skarbowej zaliczek na pobierany podatek dochodowy. Konieczne będzie ponadto przygotowanie łączących się z nim deklaracji – przede wszystkim rozsyłanego bezpośrednio mającym podpisane umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne PIT-11, ale także PIT4R, choć o ich wystawienie dba z reguły obsługujące przedsiębiorcę biuro rachunkowe. W Krakowie usługi związane z księgowością wykonuje Biuro Rachunkowe ADEMI. Przyjrzyjmy się bliżej mniej znanemu PIT-4R i sprawdźmy, dlaczego jest ważny.

PIT-4R – co to takiego?

PIT-4R to deklaracja składana organom skarbowym dla dostarczenia im informacji o zaliczkach pobranych i odprowadzonych z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacony przez pracowników zatrudnionych w firmie w ciągu danego roku podatkowego. Dokumenty te muszą być przygotowane i wysłane do US w terminie do końca stycznia kolejnego roku. Przepisy nakazują, by PIT-4R był wysyłany nawet wówczas, gdy pobrana zaliczka wynosiła 0 zł, np. z uwagi nieprzekroczenie przez daną osobę pułapu wymagającego płacenia podatku dochodowego. W deklaracji PIR-4R uwzględnia się wysokość przekazanych kwot za dane miesiące. Dane te są podstawą do późniejszej weryfikacji zeznań podatkowych poszczególnych osób, stanowiąc źródło informacji o ich dochodach.

Czytaj także: Kogo dotyczy PIT-0?

PIT-11 – czym jest?

PIT-11 to informacja dla pracownika na temat przychodów, kosztów uzyskania i kwot składek oraz zaliczek pobranych. PIT-11 jest podstawą dla sporządzenia zeznania podatkowego przez pracownika.