Wybierz język

Czym jest ma mały i duży ZUS?

Czym jest ma mały i duży ZUS?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą opłacać składki ZUS – społeczne i zdrowotne. Ponoszenie konkretnych nakładów finansowych już na samym starcie sprawia, że potencjalni przedsiębiorcy nie zawsze decydują się na otwarcie firmy. Dlatego, żeby ułatwić podjęcie działalności gospodarczej, ustawodawca przewidział preferencje w opłacaniu składek. Jest to tzw. mały ZUS. Czym różni się od dużego ZUS-u i komu przysługuje?

Czytaj też: Jak poprawnie rozlicza się VAT?

Dla kogo mały ZUS?

Mały ZUS jest preferencyjną formą opłacania składek ZUS, która obowiązuje nowych przedsiębiorców. Korzystny sposób wyliczenia składek ZUS przysługuje przez pełne 24 miesiące od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dzięki nim zyskuje się niższą minimalną podstawę do ubezpieczenia społecznego w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia oraz zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy. Preferencyjna forma płacenia składek przysługuje przedsiębiorcom, którzy w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności, nie prowadzili działalności gospodarczej oraz nie świadczą usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni w bieżącym lub minionym roku podatkowym. Przedsiębiorcy mogą zachować prawo do małego ZUS-u, współpracując z byłym pracodawcą, pod warunkiem, że współpraca ma inny zakres niż poprzednia umowa o pracę. Wszelkie wątpliwości dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnych składek warto rozwiać, korzystając z pomocy biura rachunkowego.

Duży ZUS

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z preferencyjnego ZUS-u, muszą opłacać składki od wyższej podstawy. Ponoszona kwota nie może być mniejsza niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Górne ograniczenie jest takie samo, jak przy małym ZUS-ie. Składki wpłacane na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku małego i dużego ZUS-u są takie same.