Wybierz język

Książki przychodów i rozchodów

Szeroka gama usług księgowych świadczonych przez biuro księgowe Ademi dla firm jednoosobowych oraz spółek cywilnych obejmuje:

 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT, VAT-UE;
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS;
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT;
 • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu;
 • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT);
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów;
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • kontakt z organami podatkowymi