Wybierz język

Księga przychodów i rozchodów – Kraków

Księga przychodów i rozchodów to najczęściej spotykany rodzaj ewidencji używanej w księgowości uproszczonej. Podmioty zobowiązane do jej prowadzenia to: spółki jawne, spółki cywilne i spółki partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego. Dla tej formy księgowości występuje również limit obrotów – przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych nie mogą przekroczyć równowartości 2 milionów euro.

Samodzielne prowadzenie książki przychodów i rozchodów jest możliwe, warto jednak mieć na uwadze, że będzie to czynnością pracochłonną i zajmującą sporo czasu. Łatwo też o błędy, które mogą skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. Nie warto zatem ryzykować. Powierzenie tego zadania specjalistom z pewnością się opłaci.

Jest to szczególnie dobre rozwiązanie, jeśli Twoja firma notuje wiele różnego typu przychodów i rozchodów. W takiej sytuacji wsparcie zewnętrznego biura jest wręcz koniecznością. Serdecznie zapraszamy do współpracy – możesz liczyć na nasz profesjonalizm potwierdzony wieloletnim doświadczeniem, a także doskonałą znajomość bieżących przepisów rachunkowych i podatkowych.

PKPiR – jakie informacje się w niej znajdują?

PKPiR, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów, zawiera w sumie 17 kolumn. Księguje się w niej m.in.:

wszelkiego rodzaju przychody (np. ze sprzedaży, ale również z innych źródeł),
• zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty związane z tymi zakupami,
• wydatki związane z wynagrodzeniami,
wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto od 2016 roku w księdze przychodów i rozchodów trzeba wykazywać koszty prac badawczo-rozwojowych.

Usługi w zakresie księgowości uproszczonej

Choć księgowość uproszczona jest mniej skomplikowanym rodzajem ewidencji niż księgi rachunkowe, to i tak musi być prowadzona w sposób skrupulatny oraz rzetelny. A zatem niezależnie, czy powierzysz nam prowadzenie ksiąg handlowych, czy Twoja działalność gospodarcza wykorzystuje PKPiR, możesz liczyć na nasz pełen profesjonalizm. Nie ma dla nas także znaczenia, czy prowadzisz dużą firmę, czy pracujesz w ramach jednodobowej działalności gospodarczej – do zlecenia każdego klienta podchodzimy z równym zaangażowaniem.

Potrzebujesz pomocy w ramach prowadzenia książki przychodów i rozchodów? Jest to zadanie dla naszego biura, ponieważ szeroka gama usług, które świadczymy dla firm jednoosobowych oraz spółek cywilnych zobowiązanych do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT, VAT-UE;
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS;
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT;
 • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu;
 • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT);
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów;
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • kontakt z organami podatkowymi

Zapraszamy do kontaktu. Dostosujemy naszą ofertę do Państwa potrzeb oraz skalkulujemy wszelkie koszty i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.