Wybierz język

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to najczęściej spotykany rodzaj ewidencji używanej w księgowości uproszczonej. Podmioty zobowiązane do jej prowadzenia to: spółki jawne, spółki cywilne i spółki partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego. Dla tej formy księgowości występuje również limit obrotów – przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych nie mogą przekroczyć równowartości 2 milionów euro.

Jakie informacje znajdują się w PKPiR?

PKPiR, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów, zawiera w sumie 17 kolumn. Księguje się w niej m.in.:
wszelkiego rodzaju przychody (np. ze sprzedaży, ale również z innych źródeł),
• zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty związane z tymi zakupami,
• wydatki związane z wynagrodzeniami,
wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ponadto od 2016 roku w księdze przychodów i rozchodów trzeba wykazywać koszty prac badawczo-rozwojowych.

Nasze usługi w zakresie księgowości uproszczonej

Choć księgowość uproszczona jest mniej skomplikowanym rodzajem ewidencji niż pełna księgowość, to i tak musi być prowadzona w sposób skrupulatny oraz rzetelny. Jest to zadanie dla naszego biura, ponieważ szeroka gama usług księgowych, które świadczymy dla firm jednoosobowych oraz spółek cywilnych zobowiązanych do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT, VAT-UE;
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS;
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT;
 • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu;
 • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT);
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów;
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • kontakt z organami podatkowymi

Zapraszamy do kontaktu. Dostosujemy naszą ofertę do Państwa potrzeb oraz skalkulujemy wszelkie koszty i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.