Wybierz język

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest najpopularniejszym rodzajem ewidencji używanej w księgowości uproszczonej. Do jej prowadzenia zobowiązane są spółki jawne, spółki cywilne i spółki partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego. Dla tej formy księgowości występuje również limit obrotów – przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych nie mogą przekroczyć równowartości 2 milionów euro.

Biuro rachunkowo-księgowe w Krakowie – nasza oferta usług

Książka przychodów i rozchodów musi być prowadzona rzetelnie i skrupulatnie, w określony w przepisach sposób. Uwzględnione w niej powinny być wszystkie przychody oraz wydatki firmy. Szeroka gama usług księgowych świadczonych przez biuro księgowe Ademi dla firm jednoosobowych oraz spółek cywilnych zobowiązanych do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT, VAT-UE;
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS;
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT;
 • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu;
 • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT);
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów;
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • kontakt z organami podatkowymi