Wybierz język

Jak poprawnie rozlicza się VAT?

Jak poprawnie rozlicza się VAT?

Początkujący przedsiębiorcy zazwyczaj mają problem z tym, w jaki sposób rozliczać VAT. Chodzi tu jednak nie tylko o poprawne wskazanie danych oraz kwot, ale również o terminy, których trzeba przestrzegać. Jak powinno wyglądać to w praktyce?

Jaki jest okres rozliczeniowy dla podatku VAT?

Zgodnie z przepisami, podstawowym okresem rozliczeniowym w przypadku podatku VAT jest miesięczne rozliczenie. Może być także kwartalne, ale tylko dla tzw. małych podatników VAT, o ile wartość sprzedaży w ich firmach w poprzednim roku nie przekroczyła kwoty 1,2 mln euro. Chęć kwartalnego rozliczania podatku VAT, przy spełnieniu ustalonych kryteriów, należy zadeklarować pisemnie do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

W przypadku podatników VAT, muszą oni składać odpowiednie pliki JKP. Dla rozliczeń miesięcznych taki dokument nosi nazwę JPK_V7M, zaś kwartalnych JPK_V7K. Składają się one z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej i co ważne, obydwie należy wypełnić w tym samym czasie i łącznie przesłać do urzędu skarbowego w jednym pliku. W przeciwnym wypadku, czyli pominięciu jednej z części, niezbędna będzie korekta.

Czytaj też: W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą?

Jakie informacje należy podać?

W przypadku części ewidencyjnej pliku JPK_V7M, niezbędne będą takie dane jak:

 • rodzaj sprzedaży oraz podstawa opodatkowania,
 • wysokość podatku należnego,
 • kwota podatku naliczonego,
 • dowody sprzedaży i zakupów.

W części deklaracyjnej pliku JPK_V7M podaje się dane takie jak:

 • adres siedziby podatnika,
 • miejsce zamieszkania (w przypadku podatników będących osobami fizycznymi),
 • wszystkie dane konieczne do obliczenia podatku należnego,
 • wszystkie dane konieczne do obliczenia podatku naliczonego.

Jakie są stawki podatku VAT?

Oczywiście prawidłowe wypełnienie dokumentów niezbędnych do rozliczenia VAT wymaga znajomości stawek. Podstawową w Polsce jest 23 proc. od towarów i usług. W określonych przypadkach występują także stawki obniżone oraz preferencyjne takie jak:

 • 8 proc. – dotyczy budownictwa, które zostało objęte społecznym programem mieszkaniowym, a także usług powiązanych z kulturą oraz sportem,
 • 5 proc. – nakładana na produkty żywnościowe, książki oraz artykuły niemowlęce,
 • 0 proc. – stawka preferencyjna, którą stosuje się w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także eksportu towarów.

Czy istnieje możliwość korygowania deklaracji?

Tak, istnieje możliwość korygowania deklaracji VAT i co ważne, należy zrobić to jak najszybciej. Taką poprawkę przeprowadza się na tym samym formularzu, poprzez zaznaczenie rubryki „Korekta deklaracji”.

Poprawne rozliczenie VAT wymaga dopełnienia wielu wymogów formalnych. Dlatego przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na to, by zadanie to zlecić biurom księgowym, takim jak nasze. To przede wszystkim gwarancja, że deklaracja zostanie wypełniona prawidłowo i na czas.