Wybierz język

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to formalne potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę pracownika na określonym stanowisku. Wydawane jest w momencie zakończenia stosunku pracy. Jego elementy są ściśle określone w obowiązującym kodeksie pracy oraz rozporządzeniu o świadectwie pracy. Sprawdź, jak powinno być ono skonstruowane, aby spełniało wszystkie wymogi formalne.

Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który przekazywany jest przez pracodawcę pracownikowi niezwłocznie w momencie wygaśnięcia umowy o pracę lub w przypadku jej rozwiązania. Ustawowo, świadectwo pracy musi zostać wręczone pracownikowi w ostatnim dniu trwania jego umowy.

Czytaj też: Czym jest kalkulacja PIT-4?

Co powinni zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument przygotowywany najczęściej przez dział kadr i płac w firmie, a w przypadku współpracy z biurem rachunkowym przez dedykowane osoby posiadające kompetencje w tym zakresie. Świadectwo pracy powinno zawierać wszystkie najważniejsze informacje związane z zatrudnieniem, czyli okres zatrudnienia, wymiar etatu, zajmowane stanowisko oraz sposób rozwiązania umowy. Tutaj wskazuje się, czy nastąpiło ono na podstawie wygaśnięcia zatrudnienia lub na życzenie pracownika. Na dokumencie powinno zostać także wskazane czy pracownik wykorzystał wszystkie dni urlopu, okres, w którym korzystał z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego oraz łączną liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Na żądanie pracownika na świadectwie pracy może znaleźć się także informacja o zarobkach.