Wybierz język

Jakie obowiązują terminy zgłaszania pracowników do ZUS?

Jakie obowiązują terminy zgłaszania pracowników do ZUS?

W momencie zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, lub umowę cywilnoprawną, pracodawca ma pewne obowiązki do spełnienia. Wśród nich, oprócz podpisania umowy o pracę, wyróżnić można obowiązkowe szkolenia BHP, skierowanie pracownika na badania lekarskie czy założenie akt osobowych. Jedną z ważniejszych czynności, jakie pracodawca musi wykonać, jest zgłoszenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do kiedy trzeba zgłosić pracownika do ZUS?

Zgodnie z art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ZUS w ciągu 7 dni od momentu, gdy zaistniał obowiązek ubezpieczeniowy, a więc od momentu, gdy pracownik zaczął rzeczywiście pracować. Nie jest to zatem data podpisania umowy, a data faktycznego rozpoczęcia pracy. Brak zgłoszenia w terminie skutkuje kontrolą ZUS-u i nałożeniem kary grzywny na pracodawcę.

Jeśli przedsiębiorca nie ma czasu lub możliwości, aby dopełnić obowiązku zgłoszenia, powinien skorzystać z oferty doświadczonych biur księgowych, które realizują obsługę kadrowo-płacową, włącznie ze zgłaszaniem pracowników do ZUS.

Jak dokonać zgłoszenia?

Ubezpieczeniu społecznemu podlegają osoby wykazane w art. 6 – 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia do ubezpieczeń można dokonać za pomocą:

  • druku ZUS ZUA, osobiście w placówce ZUS;
  • poczty tradycyjnej;
  • platformy PUE ZUS lub profilu zaufanego.

Warto pamiętać, że prawo nakłada na pracodawcę obowiązek równego traktowania wszystkich ubezpieczanych pracowników, bez względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, stan cywilny czy nawet sytuację rodzinną. W myśl tej zasady pracodawca nie ma prawa odmówić opłacania i obliczania wysokości składek społecznych, a także nie może on nie dopełnić warunków objęcia pracownika systemem społecznym.

Czytaj też: Jak prawidłowo obliczyć listy płac?