Wybierz język

Kogo dotyczy PiT-0?

Kogo dotyczy PiT-0?

Uchwalona w lipcu 2019 roku nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza nową ulgę dla młodych podatników. Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i nie przekroczyły określonego limitu ulgi, mogą zostać zwolnione z 18% podatku. Na czym dokładnie polega tzw. zerowy PIT i jakie warunki trzeba spełniać, by mu podlegać?

Zerowy PIT dla młodych – co warto o nim wiedzieć?

Zwolnienie od podatku od osób fizycznych dla pracowników przed 26 rokiem życia obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Ulga obejmuje przychody pochodzące:

  • ze stosunku pracy,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • ze stosunku służbowego,
  • z pracy nakładczej,
  • z umowy zlecenia.

Oznacza to, że zwolnieniu nie podlegają kwoty otrzymywane w ramach stażu, praktyk absolwenckich, zasiłków, odszkodowań oraz pozostałych świadczeń niewymienionych na powyższej liście.

Aby otrzymać zwolnienie od podatku, pracownik powinien mieć nieukończony 26 rok życia – co ważne, dotyczy to momentu otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji, nie zaś momentu wypełniania PIT-0. Oznacza to, że nawet mając 26 lat, podatnik wciąż będzie mógł uzyskać ulgę za przychody, które otrzymał przed ich ukończeniem. Co więcej, zwolnieniu podlegają również przychody uzyskane za pracę wykonaną przed 2020 rokiem, o ile wynagrodzenie zostało przekazane już w trakcie jego trwania.

Roczny limit przychodów podlegający uldze na 2020 r. wynosi 85.528 zł, co przekłada się na 7127 zł brutto miesięcznie. Należy przy tym pamiętać, że jest to kwota łączna, co oznacza, że przychody uzyskane przez podatnika w ramach wszystkich umów o pracę czy umów zlecenia muszą zostać zsumowane (dotyczy to również krótszych umów o wyższym wynagrodzeniu).

Jeżeli nie jesteśmy pewni, jak prawidłowo wypełnić załącznik PIT-0, skorzystajmy z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Zatrudnieni w nim specjaliści pomogą nam w sporządzeniu informacji PIT (w tym PIT-0) za niewielką opłatą.

Warto wiedzieć, że włączenie do limitu przychodów z różnych źródeł nie wpływa na prawa podatnika do zwolnienia. Jeżeli więc np. prowadzi on własną działalność, wciąż może uzyskać ulgę w oparciu o umowę zlecenia czy umowę o pracę.

Wynagrodzenia otrzymane przez podatnika za pracę najemną wykonywaną za granicą podlegają rozliczeniu całej wartości brutto. Do limitu nie można wliczać kwoty obniżonej o 30% diety z uwagi na pracę poza granicami kraju.

Czytaj także: Jakie obowiązują terminy zgłaszania pracowników do ZUS?

Jak ustalić, które z otrzymanych wynagrodzeń podlegają PIT-0?

By dowiedzieć się, które przychody uzyskane w danym roku wliczają się do limitu, należy porównać daty wypłaty poszczególnych wynagrodzeń. W 2020 r. kwoty zwolnione od podatku to te, które zostały wypłacone od 1 stycznia do momentu przekroczenia ustalonego limitu.