Wybierz język

Księgi handlowe – prowadzenie pełnej księgowości w Krakowie

Księgi handlowe, funkcjonujące również pod nazwą ksiąg rachunkowych to tzw. pełna księgowość. To najbardziej skomplikowany rodzaj ewidencji i rozliczeń wymagający rejestrowania każdej operacji przedsiębiorstwa. Do prowadzenia tej formy księgowości zobowiązane są: kapitałowe spółki prawa handlowego; spółki osobowe prawa handlowego oraz spółki jawne osób fizycznych; spółki partnerskie i spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro. Ponadto obowiązek ten dotyczy m.in. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, gmin, powiatów, województw i ich związków oraz jednostek, które otrzymują dotacje lub subwencje z budżetu państwa czy funduszów celowych.

Wymaganie prowadzenia pełnej rachunkowości ma swoje uzasadnienie. Prowadzenie tak szczegółowego rejestru ma na celu między innymi dostarczenie akcjonariuszom pełnej informacji na temat sytuacji finansowej spółki akcyjnej. Jeśli z racji formy prowadzonej działalności jesteś zobowiązany do rozliczania się na zasadach pełnej księgowości, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Jest to wręcz niezbędne przede wszystkim dlatego, że księgi handlowe są rejestrem skomplikowanym i obejmującym bardzo dużo danych. Ich samodzielne prowadzenie jest niezwykle czasochłonne, a także wymaga profesjonalnej wiedzy. Jeśli szukasz godnego zaufania biura, któremu powierzysz to zadanie, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Pełna rachunkowość w Krakowie – zakres usług

Złożoność i poziom skomplikowania procedur dotyczących prowadzenia pełnej księgowości przesądza o tym, że warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowo-księgowego. Biuro rachunkowe Ademi oferuje całościową obsługę wszystkich procesów księgowych oraz pomoc w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

 • tworzenie indywidualnych szablonów raportów zgodnie z sugestiami Klienta;
 • kontakt z Urzędem Skarbowym;
 • rozliczenia podróży służbowych;
 • przygotowywanie projektów zakładowych planów kont;
 • przygotowywanie rachunków zysków i strat, bilansów, rachunków przepływów pieniężnych zgodnie z wymaganiami Klienta;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • współpracę z audytorami Klienta;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • budżety;
 • sporządzanie raportów dla władz spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej);
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat;
 • przygotowywanie projektów polityki rachunkowości;
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych;
 • rozliczenia podatku VAT oraz VAT-UE;
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP;
 • opracowywanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami spółki;
 • analizy centrów kosztów.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług. Wspieramy przedsiębiorców nie tylko w prowadzeniu ksiąg handlowych, ale także w wielu innych zadaniach. Jeśli masz pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.