Wybierz język

Prowadzenie ksiąg podatkowych – Kraków-Śródmieście

Księgi podatkowe powinny stanowić dokumentację wszystkich zdarzeń gospodarczych mających wpływ na wysokość podatków, do których odprowadzania zobowiązana jest firma. Jeżeli w ich prowadzeniu wykryte zostaną nieprawidłowości, przedsiębiorcę mogą dotknąć poważne konsekwencje finansowe.
Biuro Ademi świadczy kompleksowe usługi rachunkowe w zakresie obsługi ksiąg podatkowych. Prowadzimy wszystkie niezbędne rejestry, księgi, ewidencje, a także sprawozdania i deklaracje. Dokonujemy stosownych rozliczeń w imieniu podatnika. Naszym Klientom na bieżąco przekazujemy informacje o zmianach w przepisach podatkowych dotyczących Państwa działalności, służąc zawsze fachową radą.
Nasze usługi w ramach prowadzenia ksiąg podatkowych obejmują:

  • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • kontakt z Urzędem Skarbowym;
  • rozliczenia podatku VAT oraz VAT-UE;
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych;
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów;
  • przygotowywanie deklaracji Intrastat;
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowych;
  • rozliczenia podróży służbowych.

W naszej ofercie znajdą Państwo również kompleksową obsługę kadr i płac. Pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z pracownikami i rozliczeniami z ZUS.