Wybierz język

Księgi podatkowe

Księgi podatkowe powinny stanowić dokumentację wszystkich zdarzeń gospodarczych, mających wpływ na wysokość podatków, do których odprowadzania zobowiązana jest firma. Jeżeli w ich prowadzeniu wykryte zostaną nieprawidłowości, przedsiębiorcę mogą dotknąć poważne konsekwencje finansowe.

Biuro Ademi świadczy kompleksowe usługi rachunkowe w Krakowie w zakresie obsługi ksiąg podatkowych. Prowadzimy wszystkie niezbędne rejestry, księgi, ewidencje, a także sprawozdania i deklaracje. Dokonujemy stosownych rozliczeń w imieniu podatnika. Naszym Klientom na bieżąco przekazujemy informacje o zmianach w przepisach podatkowych dotyczących Państwa działalności, służąc zawsze fachową radą. Nasze usługi księgowe w dziedzinie prowadzenia ksiąg podatkowych obejmują:

  • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • kontakt z Urzędem Skarbowym;
  • rozliczenia podatku VAT oraz VAT-UE;
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych;
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów;
  • przygotowywanie deklaracji Intrastat;
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowych;
  • rozliczenia podróży służbowych.