Wybierz język

Ewidencja ryczałtowa – Kraków

Prowadzimy kompleksową obsługę dla klientów, których działalność jest oparta o ryczałt podatkowy. To jedna z najprostszych i najkorzystniejszych form opodatkowania, obejmująca jedynie reprezentantów wybranych zawodów, którzy nie przekroczyli ustalonego ustawowo limitu obrotów. Ewidencja ryczałtowa jest uproszczona w stosunku do np. księgi przychodów i rozchodów. Nie oznacza to jednak, że osobom, które powinny ją prowadzić, nie są potrzebne profesjonalne usługi rachunkowe.
Prowadzenie ewidencji ryczałtowej chronologicznie i w sposób uporządkowany jest podstawą prawidłowych rozliczeń. Warto pamiętać, że wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji grożą konsekwencjami finansowymi.

Ewidencja ryczałtowa – szczegółowy zakres usług

Czynności księgowe i rachunkowe związane z ryczałtem to nie tylko rzetelnie i dokładnie prowadzona ewidencja przychodów, ale też – tak jak w przypadku każdej innej formy działalności – wiele dodatkowych obowiązków. Biuro rachunkowe Ademi zapewnia kompleksową pomoc przedsiębiorcom rozliczającym się na podstawie ryczałtu. W tym zakresie oferujemy następujące usługi księgowe:

  • sporządzanie sprawozdań statystycznych;
  • ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy;
  • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu;
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT;
  • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT);
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS;
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT, VAT-UE;
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych.