Wybierz język

Obsługa w zakresie BHP – Kraków

BHP to jedne z najważniejszych zasad panujących w firmie, bo dotyczą bezpiecznego i higienicznego wykonywania obowiązków służbowych. Wszędzie może zdarzyć się wypadek, dlatego tak ważne jest przestrzeganie tych reguł. Dzięki temu ryzyko wypadku jest minimalizowane, a bezpieczeństwo pracowników – na najwyższym możliwym poziomie.
W naszym biurze specjalizujemy się nie tylko w księgowości. Prowadzimy szkolenia BHP, pomagamy we wdrożeniu obowiązkowych przepisów i zapewnieniu bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy. Oprócz tego proponujemy:
– doradztwo w zakresie prawa pracy,
– oceny ryzyka stanowiskowego,
– sporządzenie dokumentacji powypadkowej,
– pomiary skuteczności ochrony.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa to zbiór zasad, które w każdej firmie powinny być wdrożone oraz przestrzegane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. Najważniejsze jest zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, ale ppoż. to nie tylko to. Dodatkowo równie ważna jest kontrola przestrzegania przepisów przeprowadzana przez Państwową Straż Pożarną lub uprawnionych do tego specjalistów. W Ademi proponujemy Państwu:
– szkolenie z ppoż.,
– usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej.