Wybierz język

Usługi księgowe

uslugi-ksiegowe

Prowadzenie Ksiąg Handlowych:

Jednym z głównych zadań realizowanych przez biuro rachunkowe Ademi jest prowadzenie ksiąg handlowych na podstawie dowodów księgowych. Wszelkie zapisy sporządzane są chronologicznie oraz systematycznie.

 • prowadzenie ksiąg handlowych w pełnym zakresie zgodnie z przepisami polskimi oraz europejskimi,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • sprawozdania finansowe,
 • sprawozdania do urzędów statystycznych, banków i innych instytucji,
 • obsługa płacowo-kadrowa pracowników (w tym również rozliczenia właścicieli),
Obsługa płacowo-kadrowa:

Zachęcamy również do skorzystania z obsługi kadrowo-płacowej w naszym biurze księgowym. Dbamy o odpowiednie zorganizowanie danych o pracownikach oraz ich płacach.

 • listy płac,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu, o zarobkach,
 • sporządzanie umów z pracownikami, świadectw pracy (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Kodeksem Pracy),
 • naliczanie wynagrodzeń w tym urlopowych, chorobowych, za niewykorzystany urlop,
 • naliczanie podatku od płac,
 • imienne raporty osób ubezpieczonych RMUA,
 • miesięczne deklarację ZUS,
 • zgłoszenia nowych pracowników ZUA,
 • deklarację i raporty zaliczek podatku od osób fizycznych (PIT-4R).
 • dokumenty do ZUS przekazywane są drogą elektroniczną.

Obsługa BHP i PPOŻ

Jesteśmy także biurem, którego domeną jest obsługa BHP i PPOŻ. Prowadzimy szkolenia BHP, pomagamy we wdrożeniu obowiązkowych przepisów i zapewnieniu bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy.

 • szkolenia BHP i PPOŻ
 • ochrona przeciwpożarowa
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • oceny ryzyka stanowiskowego
 • dokumentacja powypadkowa
 • pomiar skuteczności ochrony
Ewidencja ryczałtowa:

W przypadku kiedy podatnik rozlicza się stosując ewidencję ryczałtową, wymagane jest prowadzenie ewidencji przychodu. Mogą je prowadzić osoby fizyczne z działalnością gospodarczą lub spółki osób fizycznych.

 • ewidencja podatku od towarów i usług;
 • obsługa kadrowa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Książki przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość):

Nasza specjalność to zarówno uproszczona, jak i pełna księgowość. Sporządzamy książki przychodów i rozchodów dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bądź dla spółek osób fizycznych.

 • ewidencja podatku od towarów i usług VAT,
 • rejestracja podmiotu do podatku VAT oraz aktualizacja danych,
 • składanie miesięcznych deklaracji VAT,
 • ewidencja sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych,
 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych i amortyzacji;
 • ewidencja wyposażenia.
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Rejestracja nowopowstałej firmy:

Prowadząc kompleksowe usługi księgowe, pomagamy również w rejestracji nowopowstałych firm pod kątem formalnym i prawnym, zajmujemy się doradztwem ekonomicznym i biznesowym.

 • rejestracja działalności gospodarczej;
 • przygotowanie biznes planu,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych dla uzyskania kredytu lub dotacji;
 • doradztwo ekonomiczne