Wybierz język

Obsługa kadrowo-płacowa w Krakowie

kadry-place

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Czuwamy nad całością spraw pracowników dotyczących m.in.: wynagrodzeń, umów, urlopów i zaświadczeń. Dbamy o prawidłowość niezbędnych procedur i ścisłe przestrzeganie przepisów prawa. Decydując się na nasze usługi kadrowe w Krakowie, zyskujecie Państwo pewność, że komunikacja na linii firma-pracownik będzie przebiegała bez zastrzeżeń. Gwarantujemy solidną i przejrzystą obsługę płac oraz zadowolenie personelu.

Proponujemy Państwu elastyczne warunki współpracy, dostosowując zakres świadczonych usług do indywidualnych potrzeb podmiotów gospodarczych. Korzystamy z najlepszych i nowoczesnych programów narzędziowych. Wykonując powierzone nam zadania, jesteśmy nastawieni na skuteczne działanie na każdym polu.

Zobacz również: Rejestracja nowej działalności.

Obsługa Płac i ZUS – zakres usług

Formalności związane z wynagrodzeniem pracowników oraz deklaracjami podatkowymi i rozliczeniami z ZUS często nastręczają trudności pracodawcom. W związku z wieloma obowiązkami i koniecznością dopilnowania ważnych terminów warto powierzyć obsługę płac i ZUS specjalistom od administracji wynagrodzeniami. Biuro rachunkowo-księgowe Ademi zapewnia sprawny outsourcing w zakresie obsługi płac oraz pomoc w formalnościach związanych z ZUS. Gwarantujemy rzetelną informację oraz sprawny przepływ danych. Wyręczamy pracodawcę w konieczności śledzenia zmian w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, pilnując zgodności wszystkich naszych działań z najnowszymi przepisami. Zakres naszych usług obejmuje:

 • przygotowywanie dokumentów aktualizacyjnych płatnika lub ubezpieczonego,
 • korygowanie nieprawidłowości generowanych przez system komputerowy ZUS,
 • kontrolowanie korespondencji z ZUS oraz innymi instytucjami,
 • sporządzanie przekazu elektronicznego deklaracji rozliczeniowych,
 • przeprowadzanie konsultacji oraz ustaleń z prowadzącym pracownikiem Usługodawcy,
 • wprowadzanie do systemu komputerowego informacji o zatrudnionym lub zwolnionym pracowniku,
 • regulowanie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu rzeczywistych szkód poniesionych przez Zleceniodawcę,
 • wykonywanie obliczeń dodatkowych składników wynagrodzenia (ekwiwalentów, dodatków, odpraw, ryczałtów) uwzględniając informacje przekazane przez Zleceniodawcę,
 • przygotowywanie pracowniczej listy płac z adnotacjami dotyczącymi absencji,
 • zgłaszanie płatnika, ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych,
 • przygotowywanie raportów miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowych,
 • usunięcie z rejestru płatnika, ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego,
 • sporządzenie dokumentów koniecznych dla uzyskania zasiłku chorobowego,
 • nanoszenie poprawek oraz rozliczanie nadwyżek związanych z wypłatą świadczenia chorobowego,
 • skompletowanie dokumentacji zwolnień lekarskich i dostarczenie jej do ZUS,
 • przygotowanie zestawienia na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy,
 • sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników,
 • korygowanie błędów wynikłych nie z winy Zleceniodawcy,
 • sprawowanie kontroli nad terminami płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych.

Obsługa kadrowa – szczegółowa oferta

Zewnętrza obsługa kadrowa oferowana przez nasze biuro rachunkowo-księgowe to praktyczne rozwiązanie pozwalające ograniczyć koszty związane z rozbudową administracji firmy. Będąc specjalistami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, doskonale znamy wszelkie procedury i przepisy związane z obsługą kadr. Realizujemy usługi we wskazanym przez Klienta zakresie. Gwarantujemy zachowanie poufności udzielonych nam informacji. W ramach obsługi kadr oferujemy:

 • prowadzenie i aktualizowanie pracowniczych akt osobowych,
 • prowadzenie korespondencji z PIP oraz innymi instytucjami,
 • nanoszenie poprawek w dokumentacji pracowniczej wynikłych nie z winy Zleceniodawcy,
 • prowadzenie konsultacji oraz ustaleń z prowadzącym pracownikiem Zleceniodawcy,
 • regulowanie kwestii dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę,
 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, aneksów, wypowiedzeń oraz rozwiązanie umów o pracę,
 • przygotowywanie kompletu dokumentów pracowniczych,
 • opracowywanie informacji dotyczących warunków pracy (w postaci załącznika do umowy o pracę),
 • wystawianie zaświadczeń i dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem,
 • ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych oraz innych przerw w pracy, prowadzenie karty czasu pracy.
 • opracowywanie koniecznych regulaminów: pracy, wynagrodzeń, funduszu socjalnego,
 • sporządzanie konkretnych oświadczeń pracowniczych.