Wybierz język

Księgi handlowe

Biuro rachunkowe Ademi oferuje pełną obsługę wszystkich procesów księgowych oraz pomoc w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Nasze usługi księgowe z tego zakresu obejmują:

 • Tworzenie indywidualnych szablonów raportów zgodnie z sugestiami Klienta;
 • Kontakt z urzędem skarbowym;
 • Rozliczenia podróży służbowych;
 • Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont;
 • Przygotowywanie rachunków zysków i strat, bilansów, rachunków przepływów pieniężnych zgodnie z wymaganiami Klienta;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • Współpraca z audytorami Klienta;
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Budżety;
 • Sporządzenie raportów dla władz spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej);
 • Przygotowywanie deklaracji Intrastat;
 • Przygotowywanie projektów polityki rachunkowości;
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych;
 • Rozliczenia podatku VAT oraz VAT-UE;
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP;
 • Opracowywanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami spółki;
 • Analizy centrów kosztów.