Wybierz język

Ewidencja ryczałtowa

W ofercie biura rachunkowego Ademi znajduje się obsługa klientów, których działalność jest oparta o ryczałt podatkowy. W tym zakresie oferujemy następujące usługi księgowe:

  • sporządzanie sprawozdań statystycznych;
  • ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy;
  • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu;
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT;
  • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT);
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS;
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT, VAT-UE;
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych.