Wybierz język

Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Właściwe rozliczanie się z fiskusem wymaga dobrej znajomości przepisów i zasad księgowości. Większość firm zleca więc prowadzenie ksiąg podatkowych wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu. Oferowane usługi z reguły obejmują również zajmowanie się takimi obszarami jak płace i kadry. W ramach samej obsługi podatkowej są jednak również realizowane takie zadania jak choćby obsługa środków trwałych oraz ich amortyzacji. Przekonajmy się, z czym się to wiąże.

Czym jest amortyzacja?

Niemal każda funkcjonująca na rynku firma z czasem gromadzi większy lub mniejszy majątek, stanowiący jej aktywa. Mogą nimi być nieruchomości – grunty oraz budynki, a także wszelkiego rodzaju ruchomości m.in. maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy czy oprogramowanie, ale też pojazdy oraz inne środki transportu. Ponieważ wraz z eksploatacją następuje stopniowa utrata ich wartości, przepisy podatkowe przewidują możliwość ich amortyzacji, a więc zapisywania po stronie kosztów części związanych z ich zakupem wydatków. Takie postępowanie jest przewidziane dla składników majątku użytkowanych dłużej niż rok.

Czytaj też: Jak określić wartość środka trwałego?

Jakie są metody amortyzacji?

Amortyzacja może być prowadzona na różne sposoby. Dostępne są odpisy liniowe, a więc obejmujące jednolitą kwotę, stałą przez cały okres użytkowania i wynikającą z wykazu stawek rocznych. Dla niektórych środków trwałych można też zastosować amortyzację przyspieszoną, a więc taką, gdzie stosuje się skrócony przewidywany czas użytkowania. Dostępna jest też amortyzacja degresywna. W takim przypadku początkowe stawki są zróżnicowane z uwagi na inne tempo zużycia wraz z upływem czasu. Istnieje też amortyzacja jednorazowa, przy której całość wydatku można zaliczyć do kosztów. Typ amortyzacji zależy od rodzaju środka trwałego wg Klasyfikacji Środków Trwałych.